This is Shahar Cohen’s music collection on Bandcamp. Start your own!

Shahar Cohen

 1. Rock
 1. collection 7
 2. wishlist 22
 3. followers 1
 4. following 22
 1. השמרנים שוב באופנה
  by אלון עדר ולהקה
  00:00/00:00
  בראש המשורר בראש המשורר
 2. אלון עדר ולהקה
  by אלון עדר ולהקה
  00:00/00:00
  מעגל מעגל
 3. אלון עדר
  by אלון עדר
  00:00/00:00
  את עוד תהיי איתי את עוד תהיי איתי
 4. סיכום החיים עד עכשיו
  by אלון עדר ולהקה
  00:00/00:00
  העתיד העתיד
 5. שחרית
  by שי צברי
  00:00/00:00
  מעליי דממה מעליי דממה
 6. נוגע בדרכון
  by עמיר לב
  00:00/00:00
  לאן עפים הברווזים לאן עפים הברווזים
 7. כל הדברים היפים באמת
  by דניאלה ספקטור
  00:00/00:00
  כל הדברים היפים באמת כל הדברים היפים באמת