This is Knut Hylland’s music collection on Bandcamp.

Knut Hylland

 1. Metal
 1. collection 188
 2. followers 4
 3. following 50
 1. De Glömdas Ursjälar
  by Bekëth Neëhmü
 2. Urkraftens Mystik
  by Balwezo Westijiz
 3. Urkaos I
  by Urkaos
 4. Förgångna Hågkomster (demo-compilation)
  by Gnipahålan
 5. Grail of Deformed Evilness
  by Demonomantic
 6. Daemonolatreiae Libri Tres
  by Remigius
 7. Demo-compilation pt.II
  by Ancient Records
 8. Vid Skuggornas Svarta Månsken
  by Daudadagr
 9. Flögo de Bort
  by Gnipahålan
 10. De Fördolda Klangorna
  by Bekëth Nexëhmü
 11. Dunkla Klangor... (Kapitel I)
  by Mystik
 12. Vånnalösa Urskepnader (demo)
  by Gnipahålan
 13. Mäjestätens Dunkla Håg, I Dödens Profana Ståt (Full-lenght)
  by Digerdöden
 14. I Blodets Kamp...
  by Gnipahålan
 15. De Forna Sederna(del.II)
  by Bekëth Nexëhmü
 16. Baron af Avoghetens Smärta
  by Tyranni
 17. Skalder från Urskogens Dunkla Mystik
  by Mystik
 18. Av Gudablod Röd...
  by Trolldom
 19. Past Times of Eternal Downfall
  by Azelisassath
 20. Nordarikets Strid
  by Greve