This is Ta Quan’s music collection on Bandcamp.

Ta Quan

Pasadena, California
You’re now following Ta Quan, which means you’ll see a story in your music feed whenever Ta Quan collects new music. We’ll also send you the occasional email summarizing the activity of all the fans you follow (you can turn that off over on your settings, if you prefer).
close

Following

10 artists, 0 fans  
ko có gì nhìu .... :D
Là một thằng tóc dài
Là một thằng muốn theo ngành thiết kế xe
Là một thằng thích nghe thể loại The Score như Epic Score, Two Steps From Hell các loại.
Là một thằng nhìn mọi sự việc ko mấy bình thường(ly) như bao nhiêu người khác.
Là một thằng lúc nào cũng có vẻ nhưng có góc nhìn tiêu cực về đời sống, nhân loại, và ba chuyện hàm hồ , xàm xàm.
Là một thằng khoái spam main...

Wishlist

0
last played
now playing
 1. You're Alive
  by CMA
  track 00:00/00:00
 2. Fragments Of The Past
  by CMA
  track 00:00/00:00
 3. Don't Look Back
  by CMA
  track 00:00/00:00
 4. You're Not Alone
  by CMA
  track 00:00/00:00
 5. Homebound
  by Feint
  track 00:00/00:00
 6. Ghosts
  by Emily Underhill
  featured track 00:00/00:00
  Ghosts Ghosts
 7. Skyward
  by SizzleBird
  track 00:00/00:00
 8. You're Free
  by CMA
  track 00:00/00:00
 9. Lost Dreams (CMA & nExow)
  by CMA
  track 00:00/00:00
 10. Goodbye
  by CMA
  track 00:00/00:00
 11. Pure EP
  by Rameses B
  featured track 00:00/00:00
  Safe Haven Safe Haven

Wishlist

Ta Quan’s wishlist is currently empty.